21 2019 | 10:57:22
Продукти за кoйто е променена информацията на «2019-05-05»
1. снимка на Черната овца

Черната овца

Категория / Фирма Бланико ООД / Каталожен номер: SCH12078 / Поменена информация на: 2019-05-05 16:54:37/ Добавен на: 2016-07-05 14:18:11

Игра с карти за развитие на логическото мислене и езиковата компетентност

Всяка серия картини се състои от 5 карти. На тези 5 карти са показани предмети, животни или хора, които на пръв поглед могат да бъдат отнесени към една и съща семантична категория. Целта е да се намер¬¬и „черната овца” във всяка серия, т.е. картата, която не се съотнася към останалите четири.
 
Откриването на „черната овца” провокира децата да мислят логически и да обсъждат различни възможности. Изобразените обекти са подбрани внимателно именно за да провокират дискусии. В зависимост от изложените аргументи, всяка една от картите в серията би могла да бъде „черната овца”. 
Вместо да търсят чертите, по които отделните обекти се различават, децата могат да търсят общите им характеристики. Приликите и разликите трябва да бъдат формулирани колкото се може по-точно.

Как да използвате сериите карти?
Картите са подходящи за работа върху говоримия и писмения език, както и при изучаването на чужд език. Могат да се използват в сферата на специалните образователни потребности и логопедичната терапия. С тях може да се работи индивидуално, по двойки или групово.

Развиващи и образователни цели:
Развитие на езиковата компетентност:
- Натрупване и използване на активен речник
- Точно и ясно формулиране на изказването
- Дискусии и беседи
- Формулиране на заглавие 

Развитие на логическото мислене:
- Категоризиране
- Откриване на прилики
- Търсене на разлики

Съдържание / материал: Общо 76 карти, изработени от картон. Включват: 15 цветни серии картини, всяка съставена от по 5 карти (9х9 см), и 1 карта „черна овца”. 

Още информация за Черната овца
цена за Черната овца
60.00лева с ДДС


Добавени продукти и услуги по фирми за 2019-05-05 (обновено в 02:00:00)

Безплатни обяви