08 2020 | 12:45:29

Мономери


GSM: 0878311542

Tелефони: 0878311542

Общ брой продукти 127

Категории продукти

Последните 5 добавени продукти

Изработка на специални манометри с Ø 160 мм

Изработка на специални манометри с Ø 160 мм

 Производство на манометри с диаметри Ø 60/ Ø 63,
Ø 100 и Ø 160 за пряко измерване на налягане на течни, газообразни и парообразни среди.
Също така се произвеждат и манометри за кислород, ацетилен, пропан (газ), метан, въглероден двуокис, амоняк(изцяло неръждаеми), над 200°С, аксиално и радиално изпълнение, виброустойчиви (глицеринови), както електроконтактни и много други видове (повече от 1200 разновидности).
Пълната гама вакуумметри обхваща:
от минус 0,06 и минус 0,1 МРа до 0;  
Пълната гама мановакуумметри са:
от минус 0,1МРа до минус 2,4 МРа;
Пълната  гама  манометри: от 0 до 60 МРа, както и с различни присъединителни размери (метрична и цолова резба) според заявката на клиента.     

        
1.Предназначение - пряко измерване на налягане на течни, газообразни и парообразни среди.
2. Чувствителен елемент - бурдонова тръба.
3. Основни размери:

160
48
110
-
14
6
20
5
12

    4. Видове изпълнения

Клас на точност
Клас на
точност 1.6
x x x x x x x x x x x x х х х х х х х х х х х х x
Клас на
точност 1.0
x x x x x x x x x x x x х х х х х х х х х х х х x
Предназна-чение
Общо
технически
x x x x x x x x x x x x х х х х х х х х х х х х x
За ацетилен
х х х х х х х х х х x x х х х х х х х х х х х х x
За кислород
х х х х х х х х х х x x х х х х х х х х х х х х x
За фреон
х х х х х х х x x x х х х х х х х х x x x х х х х
За амоняк
х х х х х х х х x x х х х х х х х х x х х х х х х
Присъедини-телен размер
метрична М20х1.5
x x x x x x x x x x x x x x x x x x х x x x x x x
G 1/2"
x x x x x x x x x x x x х х х х х х х х х х х x x
Други по заявка
x x x x x x x x x x x x х х х х х х х х х х х x x
ВИДОВЕ
виброустойчиви
x x x x x x x x x x x x х х х х х х х х х х х x x
електроконтактни
х х х х x x x x x х х х х х х х х х x x x x x x x
   

 

Категория / Продукта го има пъти / Каталожен номер: 3633

Изработка на специални манометри с Ø 160 мм е добавен на 2013-01-28 10:56:16
цена за Изработка на специални манометри с Ø 160 мм се дава по запитване

Манометри с Ø 160мм за агресивни среди

Манометри с Ø 160мм за агресивни среди

 Производство на манометри с диаметри Ø 60/ Ø 63,
Ø 100 и Ø 160 за пряко измерване на налягане на течни, газообразни и парообразни среди.
Също така се произвеждат и манометри за кислород, ацетилен, пропан (газ), метан, въглероден двуокис, амоняк(изцяло неръждаеми), над 200°С, аксиално и радиално изпълнение, виброустойчиви (глицеринови), както електроконтактни и много други видове (повече от 1200 разновидности).
Пълната гама вакуумметри обхваща:
от минус 0,06 и минус 0,1 МРа до 0;  
Пълната гама мановакуумметри са:
от минус 0,1МРа до минус 2,4 МРа;
Пълната  гама  манометри: от 0 до 60 МРа, както и с различни присъединителни размери (метрична и цолова резба) според заявката на клиента.     

        
1.Предназначение - пряко измерване на налягане на течни, газообразни и парообразни среди.
2. Чувствителен елемент - бурдонова тръба.
3. Основни размери:

160
48
110
-
14
6
20
5
12

    4. Видове изпълнения

Клас на точност
Клас на
точност 1.6
x x x x x x x x x x x x х х х х х х х х х х х х x
Клас на
точност 1.0
x x x x x x x x x x x x х х х х х х х х х х х х x
Предназна-чение
Общо
технически
x x x x x x x x x x x x х х х х х х х х х х х х x
За ацетилен
х х х х х х х х х х x x х х х х х х х х х х х х x
За кислород
х х х х х х х х х х x x х х х х х х х х х х х х x
За фреон
х х х х х х х x x x х х х х х х х х x x x х х х х
За амоняк
х х х х х х х х x x х х х х х х х х x х х х х х х
Присъедини-телен размер
метрична М20х1.5
x x x x x x x x x x x x x x x x x x х x x x x x x
G 1/2"
x x x x x x x x x x x x х х х х х х х х х х х x x
Други по заявка
x x x x x x x x x x x x х х х х х х х х х х х x x
ВИДОВЕ
виброустойчиви
x x x x x x x x x x x x х х х х х х х х х х х x x
електроконтактни
х х х х x x x x x х х х х х х х х х x x x x x x x
   

 

Категория / Продукта го има пъти / Каталожен номер: 3633

Манометри с Ø 160мм за агресивни среди е добавен на 2013-01-28 10:54:05
цена за Манометри с Ø 160мм за агресивни среди се дава по запитване

Изработка на манометри с Ø 160 мм по поръчка

Изработка на манометри с Ø 160 мм по поръчка

 Производство на манометри с диаметри Ø 60/ Ø 63,
Ø 100 и Ø 160 за пряко измерване на налягане на течни, газообразни и парообразни среди.
Също така се произвеждат и манометри за кислород, ацетилен, пропан (газ), метан, въглероден двуокис, амоняк(изцяло неръждаеми), над 200°С, аксиално и радиално изпълнение, виброустойчиви (глицеринови), както електроконтактни и много други видове (повече от 1200 разновидности).
Пълната гама вакуумметри обхваща:
от минус 0,06 и минус 0,1 МРа до 0;  
Пълната гама мановакуумметри са:
от минус 0,1МРа до минус 2,4 МРа;
Пълната  гама  манометри: от 0 до 60 МРа, както и с различни присъединителни размери (метрична и цолова резба) според заявката на клиента.     

        
1.Предназначение - пряко измерване на налягане на течни, газообразни и парообразни среди.
2. Чувствителен елемент - бурдонова тръба.
3. Основни размери:

160
48
110
-
14
6
20
5
12

    4. Видове изпълнения

Клас на точност
Клас на
точност 1.6
x x x x x x x x x x x x х х х х х х х х х х х х x
Клас на
точност 1.0
x x x x x x x x x x x x х х х х х х х х х х х х x
Предназна-чение
Общо
технически
x x x x x x x x x x x x х х х х х х х х х х х х x
За ацетилен
х х х х х х х х х х x x х х х х х х х х х х х х x
За кислород
х х х х х х х х х х x x х х х х х х х х х х х х x
За фреон
х х х х х х х x x x х х х х х х х х x x x х х х х
За амоняк
х х х х х х х х x x х х х х х х х х x х х х х х х
Присъедини-телен размер
метрична М20х1.5
x x x x x x x x x x x x x x x x x x х x x x x x x
G 1/2"
x x x x x x x x x x x x х х х х х х х х х х х x x
Други по заявка
x x x x x x x x x x x x х х х х х х х х х х х x x
ВИДОВЕ
виброустойчиви
x x x x x x x x x x x x х х х х х х х х х х х x x
електроконтактни
х х х х x x x x x х х х х х х х х х x x x x x x x
   

 

Категория / Продукта го има пъти / Каталожен номер: 3633

Изработка на манометри с Ø 160 мм по поръчка е добавен на 2013-01-28 10:52:45
цена за Изработка на манометри с Ø 160 мм по поръчка се дава по запитване

Манометри за агресивни среди с Ø 160 мм

Манометри за агресивни среди с Ø 160 мм

 Производство на манометри с диаметри Ø 60/ Ø 63,
Ø 100 и Ø 160 за пряко измерване на налягане на течни, газообразни и парообразни среди.
Също така се произвеждат и манометри за кислород, ацетилен, пропан (газ), метан, въглероден двуокис, амоняк(изцяло неръждаеми), над 200°С, аксиално и радиално изпълнение, виброустойчиви (глицеринови), както електроконтактни и много други видове (повече от 1200 разновидности).
Пълната гама вакуумметри обхваща:
от минус 0,06 и минус 0,1 МРа до 0;  
Пълната гама мановакуумметри са:
от минус 0,1МРа до минус 2,4 МРа;
Пълната  гама  манометри: от 0 до 60 МРа, както и с различни присъединителни размери (метрична и цолова резба) според заявката на клиента.     

        
1.Предназначение - пряко измерване на налягане на течни, газообразни и парообразни среди.
2. Чувствителен елемент - бурдонова тръба.
3. Основни размери:

160
48
110
-
14
6
20
5
12

    4. Видове изпълнения

Клас на точност
Клас на
точност 1.6
x x x x x x x x x x x x х х х х х х х х х х х х x
Клас на
точност 1.0
x x x x x x x x x x x x х х х х х х х х х х х х x
Предназна-чение
Общо
технически
x x x x x x x x x x x x х х х х х х х х х х х х x
За ацетилен
х х х х х х х х х х x x х х х х х х х х х х х х x
За кислород
х х х х х х х х х х x x х х х х х х х х х х х х x
За фреон
х х х х х х х x x x х х х х х х х х x x x х х х х
За амоняк
х х х х х х х х x x х х х х х х х х x х х х х х х
Присъедини-телен размер
метрична М20х1.5
x x x x x x x x x x x x x x x x x x х x x x x x x
G 1/2"
x x x x x x x x x x x x х х х х х х х х х х х x x
Други по заявка
x x x x x x x x x x x x х х х х х х х х х х х x x
ВИДОВЕ
виброустойчиви
x x x x x x x x x x x x х х х х х х х х х х х x x
електроконтактни
х х х х x x x x x х х х х х х х х х x x x x x x x
   

 

Категория / Продукта го има пъти / Каталожен номер: 3633

Манометри за агресивни среди с Ø 160 мм е добавен на 2013-01-28 10:51:42
цена за Манометри за агресивни среди с Ø 160 мм се дава по запитване

Електроконтанктни манометри с Ø 160 мм

Електроконтанктни манометри с Ø 160 мм

 Производство на манометри с диаметри Ø 60/ Ø 63,
Ø 100 и Ø 160 за пряко измерване на налягане на течни, газообразни и парообразни среди.
Също така се произвеждат и манометри за кислород, ацетилен, пропан (газ), метан, въглероден двуокис, амоняк(изцяло неръждаеми), над 200°С, аксиално и радиално изпълнение, виброустойчиви (глицеринови), както електроконтактни и много други видове (повече от 1200 разновидности).
Пълната гама вакуумметри обхваща:
от минус 0,06 и минус 0,1 МРа до 0;  
Пълната гама мановакуумметри са:
от минус 0,1МРа до минус 2,4 МРа;
Пълната  гама  манометри: от 0 до 60 МРа, както и с различни присъединителни размери (метрична и цолова резба) според заявката на клиента.     

        
1.Предназначение - пряко измерване на налягане на течни, газообразни и парообразни среди.
2. Чувствителен елемент - бурдонова тръба.
3. Основни размери:

160
48
110
-
14
6
20
5
12

    4. Видове изпълнения

Клас на точност
Клас на
точност 1.6
x x x x x x x x x x x x х х х х х х х х х х х х x
Клас на
точност 1.0
x x x x x x x x x x x x х х х х х х х х х х х х x
Предназна-чение
Общо
технически
x x x x x x x x x x x x х х х х х х х х х х х х x
За ацетилен
х х х х х х х х х х x x х х х х х х х х х х х х x
За кислород
х х х х х х х х х х x x х х х х х х х х х х х х x
За фреон
х х х х х х х x x x х х х х х х х х x x x х х х х
За амоняк
х х х х х х х х x x х х х х х х х х x х х х х х х
Присъедини-телен размер
метрична М20х1.5
x x x x x x x x x x x x x x x x x x х x x x x x x
G 1/2"
x x x x x x x x x x x x х х х х х х х х х х х x x
Други по заявка
x x x x x x x x x x x x х х х х х х х х х х х x x
ВИДОВЕ
виброустойчиви
x x x x x x x x x x x x х х х х х х х х х х х x x
електроконтактни
х х х х x x x x x х х х х х х х х х x x x x x x x
   

 

Категория / Продукта го има пъти / Каталожен номер: 3633

Електроконтанктни манометри с Ø 160 мм е добавен на 2013-01-28 10:50:07
цена за Електроконтанктни манометри с Ø 160 мм се дава по запитване
обади се сега