Notice: Undefined index: refera in /var/www/vhosts/stokovaborsa.com/public_html/company_category.php on line 6

Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/vhosts/stokovaborsa.com/public_html/company_category.php on line 8

Notice: Undefined index: kolkogledal in /var/www/vhosts/stokovaborsa.com/public_html/company_category.php on line 12
 Измервателни уреди за промишлени машини
29 2020 | 07:37:40

Адрес:

Tелефони: 0878 311 542, 02 439 67 22

Машини / Измервателни уреди за промишлени машини

Общ брой продукти в категорията 9

Меню

Категории продукти

 1. Промишлени машини
 2. Строителни машини
 3. Машини за ХВП
 4. Машини за ремонт на пътища
 5. Машини за почистване
 6. Машини под наем
 7. Селскостопански машини
 8. Опаковъчни машини
 9. Пречиствателни съоръжения
 10. Услуги за машини и линии
 11. Сортиращи и пасиращи машини за ХВП
 12. Машини за сладкарски изделия
 13. Гребла и кофи за техника
 14. Машини за биогорива и растителни масла
 15. Машини за производство на дограма
Последно добавени продукти

Терморегулатори за машини

Терморегулатори за машини

Импулсни, безконтактни терморегулатори с цифрова индикация

Терморегулаторите работят в импулсен режим, който позволява много точно регулиране (подържане) на избраната температура. Силовите елементи управляващи нагревателите на обекта не са електромеханични контактори или релета, а електронни симистори. Благодарение на това при комутиране на нагревателите липсва всякаво „искрене”. Намират широко приложение в промишлеността и в бита за всички видове електронагревателни уреди.

 

работен обхват

от +5°С        

до+400°С 

точност на регулиране

мин. +/- 0.1 °С

макс. +/- 1 °С

липса на хистерезис

        

 

изходна мощност:

определя се от броя на силовите модули комутиращи нагревателите на обекта

брой на изходните модули

по желание

изходна мощност на един модул

max. 30 kW.

всички силови модули се управляват от един електронен модул

захранващо напрежение

220 VAC 

или   380VAC

функции:

-  задаване на желана температура в работния обхват през  1°С .
-  цифрова индикация на зададена и текуща температура.
-  светлинна индикация в режим „регулиране”.

 

каталог / Продукта го има пъти / Каталожен номер: 722-3323 / / Добавен на: 2011-12-31 11:35:37

цена за Терморегулатори за машини се дава по запитване

Терморегулатори за силозни клетки

Микропроцесорни системи за измерване и контрол на температурата в силозни клетки (бункери) за съхранение на зърно и други продукти
Тези системи са предназначени за измерване и регулиране на температурата на всички видове обекти от типа „пещи” и „сушилни” с изиквания за точно регулиране на температурата в различни точки на обекта . Основното им приложение е в промишлеността
 

обхват на измерване на температурата

от +0°С        

до+100°С 

точност на измерване

+/- 1 °С

 

брой точки на измерване

макс. 95 бр

 

време на сканиране на всички точки на измерване

макс. 5 мин

функции:

-    автоматично сканиране на температурата във всяка точка 
-    индикация на температурата във всяка точка
-    задаване на избрани критични температури за съхранение на продукта, като при превишаването им се активира алармен сигнал или активна вентилация
-    сериен интерфейс за връзка с РС

  

каталог / Продукта го има пъти / Каталожен номер: 723-3323 / / Добавен на: 2011-12-31 11:39:14

цена за Терморегулатори за силозни клетки се дава по запитване

Терморегулатори за пещи и сушилни

Терморегулатори за пещи и сушилни

Микропроцесорни системи за измерване и управление на температурата на пещи, сушилни, тунелни пещи и пещи за хлебозаводи
Тези системи са предназначени за измерване и регулиране на температурата на всички видове обекти от типа „пещи” и „сушилни” с изиквания за точно регулиране на температурата в различни точки на обекта . Основното им приложение е в промишлеността. 

обхват на измерване на температурата

от +0°С        

до +400°С 

обхват на регулиране на температурата

от +50°С        

до +400°С 

точност на регулиране на температурата

макс. +/- 1 °С

 

брой точки на измерване и регулиране на температурата

мин.10

 

липса на хистерезис

        

 

комутация на нагревателите

електронно, безконтактно

изходна мощност ( комутация) :

определя се от броя на силовите модули комутиращи нагревателите на обекта

брой на изходните модули

по желание

изходна мощност на един модул

макс. 40 Кw

общата изходна мощност се определя от броя изходни модули

захранващо напрежение

220 VAC 

или   380VAC

функции:

-    задание на температура за всяка точка
-    задаване на желана температура в работния обхват през 1 °С
-    цифрова индикация на зададена и текуща температура във всички точки
-    задаване и регулиране на линейната скорост на транспортната лента на тунелните пещи и пещите за хлебозаводи 
-    сериен интерфейс за връзка с РС
-    пълна автоматизация чрез РС

  

каталог / Продукта го има пъти / Каталожен номер: 724-3323 / / Добавен на: 2011-12-31 11:42:02

цена за Терморегулатори за пещи и сушилни се дава по запитване

Терморегулатори при пластмасови бутилки

Терморегулатори при производство на пластмасови бутилки

Микропроцесорни системи за регулиране на температурата и управление на изпълнителните механизми на автомати за производство на пластмасови изделия (бутилки)

Тези микропроцесорни системи осигуряват пълното управление на автоматите (машините) за производство пластмасови изделия, независимо от вида на суровината (PVC, полиетилен и др.). Осигуряват всички технологични изисквания, специфични за това производство 

обхват на задание и регулиране на температурата по дължината на подаващия „шнек”

от +50°С 

до +400°С 

брой на точките за регулиране на температурата по дължината на подаващия шнек

мин. 10 бр

 

задаване и управление на технологични параметри на машината, като време за „издуване”, време за изстиване, контрол на хидравлика и пневматика и др.

по желание

функции:

-    отчитане на броя на произведените изделия за желан период време.
-    задаване и регулиране на оборотите на подаващия шнек по желание в зависимост от технологията на производство.
-    цифрова индикация на температурата на всички зададени точки по дължината на подаващия шнек
-    цифрова индикация на оборотите на подаващия шнек
-    бутони и цифрова индикация за задаване на технологичните параметри
-    индикация за аварийни ситуации в процеса на производство
-    сериен интерфейс за връзка с РС

  

каталог / Продукта го има пъти / Каталожен номер: 725-3323 / / Добавен на: 2011-12-31 11:44:39

цена за Терморегулатори при пластмасови бутилки се дава по запитване

Електронни устройства за токова защита

Електронни устройства за токова защита
Електронните устройства осигуряват бърза и ефективна защита по ток на всички видове мощни електродвигатели – асинхронни ( монофазни и трифазни ), колекторни електродвигатели( променливотокови и постояннотокови ), както и защита от понижено и завишено напрежение по електропреносната мрежа на промишлени и битови електрически обекти ( консуматори ) и вериги по желание на клиента

работно напрежение

220 VAC, 380VAC

от + 5VDC до + 48VDC

ток на защита

мин. 1 А

макс. 200 А

напрежение на защита

под 180V и над 240V

или в граници по желание

функции:

-    автоматично изключване на електрозахранването на електродвигателите при стойности на тока извън зададените граници 
-    автоматично изключване на електрозахранването на съответния обект ( потребител ) при отклонение на подаваното напрежение от граничните стойности 
-    възможност за автоматично или ръчно включване на електрозахранването при възстановяване на електроподаването в зададените граници. Предпазват електроуреди, съоражения и електронни апарати от повреди или окончателни поражения 

  

каталог / Продукта го има пъти / Каталожен номер: 726-3323 / / Добавен на: 2011-12-31 11:52:14

цена за Електронни устройства за токова защита се дава по запитване