Notice: Undefined index: refera in /var/www/vhosts/stokovaborsa.com/public_html/company_category.php on line 6

Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/vhosts/stokovaborsa.com/public_html/company_category.php on line 8

Notice: Undefined index: kolkogledal in /var/www/vhosts/stokovaborsa.com/public_html/company_category.php on line 12
 Орална моторика
26 2020 | 08:22:04

Адрес: Кюстендил, ул. 19-ти февруари 3

Tелефони:

Бланико ООД / Орална моторика

Общ брой продукти в категорията 143

Меню

Категории продукти

 1. Фина моторика
 2. Сетивно възприятие
  • Език и говор
  • Груба моторика
  • Сензорна зала
   • Занимателни игри
    • Емоции и поведение
     • Когнитивно развитие
     • Изкуство
     • Литература
     • Оборудване
     Последно добавени продукти

     Орално-назални слушалки

     Орално-назалните слушалки са разработени от Медицинския център към Детската болница в Синсинати, САЩ. Това е уникален логопедичен инструмент, несъдържащ латекс, който осигурява висококачествена слухова обратна връзка за пациента /бил той дете или възрастен/ по време на диагностика и в процеса на терапия. Слушалките позволяват на лицето, което ги ползва, да чува собствената си реч високо, ясно и отчетливо, дори и ако тя е много тиха. За разлика от другите устройства за слухова обратна връзка, орално-назалните слушалки усилват или устната реч, или назалните симптоми за гласова патология /например хиперназалност - когато издишваната въздушна струя преминава през носната кухина, в следствие на което се стига до прекалена носовост на изговора/. Тъй като речта е много сложен звуков /респективно – слухов/ акт, орално-назалните слушалки обезпечават получаването на далеч по-директна и точна информация за наличието на велофарингеална дисфункция /ВФД/, в сравнение с  визуалния вариант, предоставян от другите подобни устройства.


     Комплектът включва:
     - орално-назални слушалки
     - 6 метра сменяема тръба
     - 40 броя меки наушници
     - говорна фуния
     - 20 броя значки с изображения
     - компактна чантичка за съхранение.
     - ръководство за употреба на български език

     Характеристики:

     - Усилват звуковете на устната реч посредством фуниеподобно приспособление /т.нар. „говорна фуния”/. Това ги прави идеален помощник в процеса на работа над артикулационните умения или за подобряване на фонологичното осъзнаване;

     - Позволяват на пациента чрез тръба, поставена на отвора на една от ноздрите, ясно да чуе наличието на хиперназалност /в случай, че се проявява при говор/;

     - Осигуряват усилване речта на пациента за двама души едновременно! В процеса на терапевтична сесия обикновено става въпрос за говорещия и логопеда. А в случаите, когато заниманията се провеждат в домашна среда, слушалките биха могли да се използват също и от родителите /или други членове на семейството/. Поради факта, че осигуряват висок и ясен звук, слушалките повишават прецизността и увереността на родителя при предоставянето на адекватна помощ на тяхното дете, както и обратната връзка по време на практическите занятия;

     - Увеличават вниманието на пациента и способността му да се фокусира върху звуковите стимули и вербалните инструкции;

     - Усилват речта посредством тръби, наподобяващи стетоскоп. Следователно е избегната зависимостта от батерии или  електричество, а самите компоненти изискват минимални грижи и поддръжка;

     - Предоставят значки с изображения, които да подпомогнат пациента в стремежа му за правилно възпроизвеждане на различни звукове.

     каталог 0 / Продукта го има пъти / Каталожен номер: BLA2032 / / Добавен на: 2020-04-25 09:40:06

     цена за Орално-назални слушалки
     160.00лева с ДДС

     Дезинфектант за ръце SCRUB AL 750 мл

     Дезинфектант за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце и кожа
     За професионална употреба

     ХАРАКТЕРИСТИКИ:
     • Опаковка: бутилка 750 мл
     • Течност без цвят
     • Готов за употреба
     • Срок на годност: 2 години


     АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:
     Етанол (72%), Хлорхексидин диглюконат (0.5%)

     • Класически дезинфектант за ръце и кожа
     • Микрофилтриран срещу спори в процеса на производство
     • Кратка експозиция и продължителен ефект – 180 минути остатъчно действие
     • Пълно вирусоцидно действие (включително вирусите HAV; HBV; HCV; HIV; HEV; HDV; HTLV; Herpesvirus; Influenza Virus, вкл. H5N1, H1N1; Rotavirus; Enterovirus; Rhinovirus; Papillomavirus; Polyomavirus; Coronavirus; Rubella Virus; Adenovirus; Norovirus; Poliovirus)
     • Щадящ кожата дори при честа употреба
     • Хипоалергенна формула с омекотяващи и овлажняващи кожата ексципиенти
     • Готов за употреба – прилага се неразреден

     ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
     • Хигиенна дезинфекция на ръце
     • Хирургична дезинфекция на ръце
     • Дезинфекция на кожа преди манипулации

     СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
     • Бактерицидно (вкл. MRSA)
     • Фунгицидно (вкл. дрождецидно)
     • Микобактерицидно (вкл. Туберкулоцидно)
     • Вирусоцидно

     ПРИЛОЖЕНИЕ / СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ / ЕКСПОЗИЦИЯ:
     Хигиенна дезинфекция на ръце (EN 1500) - 15 секунди
     Хирургична дезинфекция на ръце (EN 12791) - 60 секунди
     Вирусоцидно (M. Norovirus) - 15 секунди
     Бактерицидно (вкл. MRSA); Дрождецидно (C. albicans); Туберкулоцидно;
     Вирусоцидно (M. Norovirus; Adenovirus) - 30 секунди
     Бактерицидно (вкл. MRSA); Фунгицидно; Микобактерицидно (вкл. Туберкулоцидно); Вирусоцидно - 60 секунди


     НАЧИН НА УПОТРЕБА:
      
     I. ХИГИЕННА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ
     • Достатъчно за омокряне количество от дезинфектанта се втрива в кожата на чисти и сухи ръце
     • Кожата трябва да остане омокрена през цялото време на въздействие
     • За гарантиране на дезинфекцията, съблюдавайте посочената експозиция, като втривате дезинфектанта, следвайки всички 6 стъпки съгласно стандартната техника за хигиенна дезинфекция (EN 1500)
     • След приключване на дезинфекцията ръцете не се измиват и не се подсушават
      
     ХИГИЕННА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ (EN 1500): 
     1.1. Лицето на едната длан в лицето на другата длан
     1.2. Лицето на едната длан в гърба на другата длан и обратно
     1.3. Лицето на едната длан в лицето на другата длан, но с раздалечени и преплитащи се пръсти
     1.4. Гърбът на пръстите в лицето на срещуположната длан при сключени пръсти
     1.5. Кръгово втриване на десния палец в затворената лява длан и обратно
     1.6. Кръгово втриване в срещуположни посоки на върховете на пръстите на дясната ръка в
     лицето на лявата длан и обратно.

     ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:
     • Да се съхранява извън обсега на деца.
     • Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
     • Съдът да се съхранява плътно затворен.
     ПРИ ПОЖАР: Използвайте прах, устойчива на алкохол пяна, водна мъгла или въглероден диоксид, за да загасите.
     • Не смесвайте с други продукти
     • Да се съхранява в оригиналната плътно затворена опаковка, защитен от директна слънчева светлина, на сухо, хладно и добре проветриво място
     • Препоръчителна температура на съхранение: от +15оC до +25oC
     • Да не се извършват манипулации в близост до открит пламък. Да не се съхранява близо до горими материали. Опаковките, които са били отваряни, трябва да бъдат внимателно затворени повторно и да се съхраняват в изправено положение, за да не се допусне разлив
     • Генерирането на отпадъци следва да се избягва или да се ограничава винаги, когато е възможно. Изхвърлянето на този продукт, неговите разтвори и съпътстващи продукти трябва винаги да отговарят на изискванията за защита на околната среда, законодателството за изхвърляне на отпадъци и всички изисквания на местните власти.
     Изхвърлянето на излишни и негодни за рециклиране продукти се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на отпадъци. Отпадъците не трябва да се изхвърлят в канализацията, освен в пълно съответствие с изискванията на всички компетентни органи. Отпадъците от опаковки следва да се рециклират само след пълното изразходване на продукта

     каталог 0 / Продукта го има пъти / Каталожен номер: BG3087 / / Добавен на: 2020-03-30 13:06:35

     цена за Дезинфектант за ръце SCRUB AL 750 мл
     17.50лева с ДДС

     Дезинфектант за повърхности IDO SPRAY 1 л

     Бърза дезинфекция на устойчиви на алкохол повърхности и предмети
     За професионална употреба

     ХАРАКТЕРИСТИКИ:
     • Течност без цвят
     • Готов за употреба
     • Срок на годност: 2 години
     •  Бутилка 1.000 л

     АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: Етанол (72%)

     • Бърза дезинфекция на алкохолна основа
     • Формула без алдехиди, без оксидиращи агенти
     • Съдържа корозионен инхибитор – предпазва третираните повърхности и предмети
     • Кратка експозиция и широк спектър на действие
     • Пълно вирусоцидно действие (включително вирусите HAV, HBV, HCV, HIV, Influenza Virus, Herpesvirus, Rotavirus, Enterovirus, Papillomavirus, Polyomavirus)
     • Не оставя следи по третираните повърхности
     • Спрей форма, позволяваща третиране и на труднодостъпни повърхности и предмети
     • Не се налага изплакване след обработка
     • Готов за употреба – прилага се неразреден

     ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
     • Бърза дезинфекция на устойчиви на алкохол повърхности, включително на оборудване, апаратура, прибори, предмети

     СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
     • Бактерицидно (вкл. MRSA)
     • Фунгицидно (вкл. дрождецидно)
     • Микобактерицидно (вкл. Туберкулоцидно)
     • Вирусоцидно

     СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ / ЕКСПОЗИЦИЯ
     Вирусоцидно (M. Norovirus) - 15 секунди
     Бактерицидно (вкл. MRSA); Дрождецидно (C. albicans); Туберкулоцидно; Вирусоцидно (M. Norovirus; Adenovirus) - 30 секунди
     Бактерицидно (вкл. MRSA); Фунгицидно; Микобактерицидно (вкл. Туберкулоцидно); Вирусоцидно - 60 секунди


     НАЧИН НА УПОТРЕБА:
     • Третираните повърхности и предмети се напръскват с дезинфектанта от разстояние около 25-30 см (малко повече от една педя) или се обтриват с напоена с дезинфектанта чиста кърпа
     • Повърхностите трябва да останат напълно омокрени до изтичане на ескпозиционното време, след което се оставят да изсъхнат
     • Електрическите уреди следва да са изключени, а нагорещените повърхности – изстинали, преди прилагане на дезинфектанта

     ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:
     • Внимание. Спазвайте препоръките за безопасност при употребата на продукта.
     • Да се съхранява извън обсега на деца.
     • Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
     • Съдът да се съхранява плътно затворен.
     • ПРИ ПОЖАР: Използвайте прах, устойчива на алкохол пяна, водна мъгла или въглероден диоксид, за да загасите.
     • Не смесвайте с други продукти
     • Да се съхранява в оригиналната плътно затворена опаковка, защитен от директна слънчева светлина, на сухо, хладно и добре проветриво място
     • Препоръчителна температура на съхранение: от +15оC до +25oC
     • Да не се извършват манипулации в близост до открит пламък. Да не се съхранява близо до горими материали. Опаковките, които са били отваряни, трябва да бъдат внимателно затворени повторно и да се съхраняват в изправено положение, за да не се допусне разлив
     • Генерирането на отпадъци следва да се избягва или да се ограничава винаги, когато е възможно. Изхвърлянето на този продукт, неговите разтвори и съпътстващи продукти трябва винаги да отговарят на изискванията за защита на околната среда, законодателството за изхвърляне на отпадъци и всички изисквания на местните власти.
     Изхвърлянето на излишни и негодни за рециклиране продукти се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на отпадъци. Отпадъците не трябва да се изхвърлят в канализацията, освен в пълно съответствие с изискванията на всички компетентни органи. Отпадъците от опаковки следва да се рециклират само след пълното изразходване на продукта

     каталог 0 / Продукта го има пъти / Каталожен номер: BG3088 / / Добавен на: 2020-03-30 13:06:31

     цена за Дезинфектант за повърхности IDO SPRAY 1 л
     25.00лева с ДДС

     Лъжица ProSpoon

     Лъжицата ProSpoon™ на ARK е специално проектирана от Деби Ловски – логопед и хранителен терапевт. Целта й е да подпомогне и улесни храненето на малки деца. Размерът и формата на лъжичката са такива, че да се побере подходящо количество храна, без да се претоварва и съответно – затруднява детето с обработката й. Подходяща е за пюрирани храни, кисело мляко, нектари, бебешки храни от първи етап и др. Материалът, от който е изработена, е твърд, но и гъвкав, за да бъде нежен към зъбите (в случай, че детето захапва лъжицата). Без съдържание на олово, фталати, ПВЦ, бисфенол А или латекс. Може да се мие в съдомиялна машина. 
     Размери
     дължина – 14 см; 
     диаметър на дръжката – 0,9 см;
     лъжичка – 3,6х1,9 см
     Този размер е най-подходящ за бебета и малки деца!
      
     Забележка! Лъжицата НЕ е дъвкалка. Не вибрира. 

     каталог 0 / Продукта го има пъти / Каталожен номер: ARK557 / / Добавен на: 2019-11-23 10:24:03

     цена за Лъжица ProSpoon
     15.00лева с ДДС

     Лъжица ProSpoon релефна

     Лъжицата ProSpoon™ на ARK е специално проектирана от Деби Ловски – логопед и хранителен терапевт. Целта й е да подпомогне и улесни храненето на малки деца. Размерът и формата на лъжичката са такива, че да се побере подходящо количество храна, без да се претоварва и съответно – затруднява детето с обработката й. 
     Гърбът на лъжичката има нежен релеф, който помага на децата да преминат от пюрирани към текстурирани храни. Тези тактилни неравности стимулират езика и долната устна и осигуряват допълнителна стабилност на езика.
     Подходяща е за пюрирани храни, кисело мляко, нектари, бебешки храни от първи етап и др. Материалът, от който е изработена, е твърд, но и гъвкав, за да бъде нежен към зъбите (в случай, че детето захапва лъжицата). Без съдържание на олово, фталати, ПВЦ, бисфенол А или латекс. Може да се мие в съдомиялна машина. 
     Размери
     дължина – 14 см; 
     диаметър на дръжката – 0,9 см;

     каталог 0 / Продукта го има пъти / Каталожен номер: ARK558 / / Добавен на: 2019-11-23 10:24:03

     цена за Лъжица ProSpoon релефна
     15.00лева с ДДС