Notice: Undefined index: refera in /var/www/vhosts/stokovaborsa.com/public_html/company_category.php on line 6

Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/vhosts/stokovaborsa.com/public_html/company_category.php on line 8

Notice: Undefined index: kolkogledal in /var/www/vhosts/stokovaborsa.com/public_html/company_category.php on line 12
 Орална моторика
04 2020 | 14:40:18

Адрес: Кюстендил, ул. 19-ти февруари 3

Tелефони:

Бланико ООД / Орална моторика

Общ брой продукти в категорията 143

Меню

Категории продукти

 1. Фина моторика
 2. Сетивно възприятие

   Notice: Undefined offset: 48962 in /var/www/vhosts/stokovaborsa.com/public_html/company_category.php on line 171

   Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/stokovaborsa.com/public_html/company_category.php on line 171
 3. Език и говор
 4. Груба моторика
 5. Сензорна зала

   Notice: Undefined offset: 58315 in /var/www/vhosts/stokovaborsa.com/public_html/company_category.php on line 171

   Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/stokovaborsa.com/public_html/company_category.php on line 171
 6. Занимателни игри

   Notice: Undefined offset: 86654 in /var/www/vhosts/stokovaborsa.com/public_html/company_category.php on line 171

   Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/stokovaborsa.com/public_html/company_category.php on line 171
 7. Емоции и поведение

   Notice: Undefined offset: 148094 in /var/www/vhosts/stokovaborsa.com/public_html/company_category.php on line 171

   Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/stokovaborsa.com/public_html/company_category.php on line 171
 8. Когнитивно развитие
 9. Изкуство
 10. Литература
 11. Оборудване
Последно добавени продукти

Дезинфектант за ръце SCRUB AL 750 мл

Дезинфектант за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце и кожа
За професионална употреба

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Опаковка: бутилка 750 мл
• Течност без цвят
• Готов за употреба
• Срок на годност: 2 години


АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:
Етанол (72%), Хлорхексидин диглюконат (0.5%)

• Класически дезинфектант за ръце и кожа
• Микрофилтриран срещу спори в процеса на производство
• Кратка експозиция и продължителен ефект – 180 минути остатъчно действие
• Пълно вирусоцидно действие (включително вирусите HAV; HBV; HCV; HIV; HEV; HDV; HTLV; Herpesvirus; Influenza Virus, вкл. H5N1, H1N1; Rotavirus; Enterovirus; Rhinovirus; Papillomavirus; Polyomavirus; Coronavirus; Rubella Virus; Adenovirus; Norovirus; Poliovirus)
• Щадящ кожата дори при честа употреба
• Хипоалергенна формула с омекотяващи и овлажняващи кожата ексципиенти
• Готов за употреба – прилага се неразреден

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
• Хигиенна дезинфекция на ръце
• Хирургична дезинфекция на ръце
• Дезинфекция на кожа преди манипулации

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
• Бактерицидно (вкл. MRSA)
• Фунгицидно (вкл. дрождецидно)
• Микобактерицидно (вкл. Туберкулоцидно)
• Вирусоцидно

ПРИЛОЖЕНИЕ / СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ / ЕКСПОЗИЦИЯ:
Хигиенна дезинфекция на ръце (EN 1500) - 15 секунди
Хирургична дезинфекция на ръце (EN 12791) - 60 секунди
Вирусоцидно (M. Norovirus) - 15 секунди
Бактерицидно (вкл. MRSA); Дрождецидно (C. albicans); Туберкулоцидно;
Вирусоцидно (M. Norovirus; Adenovirus) - 30 секунди
Бактерицидно (вкл. MRSA); Фунгицидно; Микобактерицидно (вкл. Туберкулоцидно); Вирусоцидно - 60 секунди


НАЧИН НА УПОТРЕБА:
 
I. ХИГИЕННА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ
• Достатъчно за омокряне количество от дезинфектанта се втрива в кожата на чисти и сухи ръце
• Кожата трябва да остане омокрена през цялото време на въздействие
• За гарантиране на дезинфекцията, съблюдавайте посочената експозиция, като втривате дезинфектанта, следвайки всички 6 стъпки съгласно стандартната техника за хигиенна дезинфекция (EN 1500)
• След приключване на дезинфекцията ръцете не се измиват и не се подсушават
 
ХИГИЕННА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ (EN 1500): 
1.1. Лицето на едната длан в лицето на другата длан
1.2. Лицето на едната длан в гърба на другата длан и обратно
1.3. Лицето на едната длан в лицето на другата длан, но с раздалечени и преплитащи се пръсти
1.4. Гърбът на пръстите в лицето на срещуположната длан при сключени пръсти
1.5. Кръгово втриване на десния палец в затворената лява длан и обратно
1.6. Кръгово втриване в срещуположни посоки на върховете на пръстите на дясната ръка в
лицето на лявата длан и обратно.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:
• Да се съхранява извън обсега на деца.
• Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
• Съдът да се съхранява плътно затворен.
ПРИ ПОЖАР: Използвайте прах, устойчива на алкохол пяна, водна мъгла или въглероден диоксид, за да загасите.
• Не смесвайте с други продукти
• Да се съхранява в оригиналната плътно затворена опаковка, защитен от директна слънчева светлина, на сухо, хладно и добре проветриво място
• Препоръчителна температура на съхранение: от +15оC до +25oC
• Да не се извършват манипулации в близост до открит пламък. Да не се съхранява близо до горими материали. Опаковките, които са били отваряни, трябва да бъдат внимателно затворени повторно и да се съхраняват в изправено положение, за да не се допусне разлив
• Генерирането на отпадъци следва да се избягва или да се ограничава винаги, когато е възможно. Изхвърлянето на този продукт, неговите разтвори и съпътстващи продукти трябва винаги да отговарят на изискванията за защита на околната среда, законодателството за изхвърляне на отпадъци и всички изисквания на местните власти.
Изхвърлянето на излишни и негодни за рециклиране продукти се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на отпадъци. Отпадъците не трябва да се изхвърлят в канализацията, освен в пълно съответствие с изискванията на всички компетентни органи. Отпадъците от опаковки следва да се рециклират само след пълното изразходване на продукта

каталог 0 / Продукта го има пъти / Каталожен номер: BG3087 / / Добавен на: 2020-03-30 13:06:35

цена за Дезинфектант за ръце SCRUB AL 750 мл
17.50лева с ДДС

Дезинфектант за повърхности IDO SPRAY 1 л

Бърза дезинфекция на устойчиви на алкохол повърхности и предмети
За професионална употреба

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Течност без цвят
• Готов за употреба
• Срок на годност: 2 години
•  Бутилка 1.000 л

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: Етанол (72%)

• Бърза дезинфекция на алкохолна основа
• Формула без алдехиди, без оксидиращи агенти
• Съдържа корозионен инхибитор – предпазва третираните повърхности и предмети
• Кратка експозиция и широк спектър на действие
• Пълно вирусоцидно действие (включително вирусите HAV, HBV, HCV, HIV, Influenza Virus, Herpesvirus, Rotavirus, Enterovirus, Papillomavirus, Polyomavirus)
• Не оставя следи по третираните повърхности
• Спрей форма, позволяваща третиране и на труднодостъпни повърхности и предмети
• Не се налага изплакване след обработка
• Готов за употреба – прилага се неразреден

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
• Бърза дезинфекция на устойчиви на алкохол повърхности, включително на оборудване, апаратура, прибори, предмети

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
• Бактерицидно (вкл. MRSA)
• Фунгицидно (вкл. дрождецидно)
• Микобактерицидно (вкл. Туберкулоцидно)
• Вирусоцидно

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ / ЕКСПОЗИЦИЯ
Вирусоцидно (M. Norovirus) - 15 секунди
Бактерицидно (вкл. MRSA); Дрождецидно (C. albicans); Туберкулоцидно; Вирусоцидно (M. Norovirus; Adenovirus) - 30 секунди
Бактерицидно (вкл. MRSA); Фунгицидно; Микобактерицидно (вкл. Туберкулоцидно); Вирусоцидно - 60 секунди


НАЧИН НА УПОТРЕБА:
• Третираните повърхности и предмети се напръскват с дезинфектанта от разстояние около 25-30 см (малко повече от една педя) или се обтриват с напоена с дезинфектанта чиста кърпа
• Повърхностите трябва да останат напълно омокрени до изтичане на ескпозиционното време, след което се оставят да изсъхнат
• Електрическите уреди следва да са изключени, а нагорещените повърхности – изстинали, преди прилагане на дезинфектанта

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:
• Внимание. Спазвайте препоръките за безопасност при употребата на продукта.
• Да се съхранява извън обсега на деца.
• Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
• Съдът да се съхранява плътно затворен.
• ПРИ ПОЖАР: Използвайте прах, устойчива на алкохол пяна, водна мъгла или въглероден диоксид, за да загасите.
• Не смесвайте с други продукти
• Да се съхранява в оригиналната плътно затворена опаковка, защитен от директна слънчева светлина, на сухо, хладно и добре проветриво място
• Препоръчителна температура на съхранение: от +15оC до +25oC
• Да не се извършват манипулации в близост до открит пламък. Да не се съхранява близо до горими материали. Опаковките, които са били отваряни, трябва да бъдат внимателно затворени повторно и да се съхраняват в изправено положение, за да не се допусне разлив
• Генерирането на отпадъци следва да се избягва или да се ограничава винаги, когато е възможно. Изхвърлянето на този продукт, неговите разтвори и съпътстващи продукти трябва винаги да отговарят на изискванията за защита на околната среда, законодателството за изхвърляне на отпадъци и всички изисквания на местните власти.
Изхвърлянето на излишни и негодни за рециклиране продукти се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на отпадъци. Отпадъците не трябва да се изхвърлят в канализацията, освен в пълно съответствие с изискванията на всички компетентни органи. Отпадъците от опаковки следва да се рециклират само след пълното изразходване на продукта

каталог 0 / Продукта го има пъти / Каталожен номер: BG3088 / / Добавен на: 2020-03-30 13:06:31

цена за Дезинфектант за повърхности IDO SPRAY 1 л
25.00лева с ДДС

Лъжица ProSpoon

Лъжицата ProSpoon™ на ARK е специално проектирана от Деби Ловски – логопед и хранителен терапевт. Целта й е да подпомогне и улесни храненето на малки деца. Размерът и формата на лъжичката са такива, че да се побере подходящо количество храна, без да се претоварва и съответно – затруднява детето с обработката й. Подходяща е за пюрирани храни, кисело мляко, нектари, бебешки храни от първи етап и др. Материалът, от който е изработена, е твърд, но и гъвкав, за да бъде нежен към зъбите (в случай, че детето захапва лъжицата). Без съдържание на олово, фталати, ПВЦ, бисфенол А или латекс. Може да се мие в съдомиялна машина. 
Размери
дължина – 14 см; 
диаметър на дръжката – 0,9 см;
лъжичка – 3,6х1,9 см
Този размер е най-подходящ за бебета и малки деца!
 
Забележка! Лъжицата НЕ е дъвкалка. Не вибрира. 

каталог 0 / Продукта го има пъти / Каталожен номер: ARK557 / / Добавен на: 2019-11-23 10:24:03

цена за Лъжица ProSpoon
15.00лева с ДДС

Лъжица ProSpoon релефна

Лъжицата ProSpoon™ на ARK е специално проектирана от Деби Ловски – логопед и хранителен терапевт. Целта й е да подпомогне и улесни храненето на малки деца. Размерът и формата на лъжичката са такива, че да се побере подходящо количество храна, без да се претоварва и съответно – затруднява детето с обработката й. 
Гърбът на лъжичката има нежен релеф, който помага на децата да преминат от пюрирани към текстурирани храни. Тези тактилни неравности стимулират езика и долната устна и осигуряват допълнителна стабилност на езика.
Подходяща е за пюрирани храни, кисело мляко, нектари, бебешки храни от първи етап и др. Материалът, от който е изработена, е твърд, но и гъвкав, за да бъде нежен към зъбите (в случай, че детето захапва лъжицата). Без съдържание на олово, фталати, ПВЦ, бисфенол А или латекс. Може да се мие в съдомиялна машина. 
Размери
дължина – 14 см; 
диаметър на дръжката – 0,9 см;

каталог 0 / Продукта го има пъти / Каталожен номер: ARK558 / / Добавен на: 2019-11-23 10:24:03

цена за Лъжица ProSpoon релефна
15.00лева с ДДС


Notice: Undefined offset: 761 in /var/www/vhosts/stokovaborsa.com/public_html/company_category.php on line 234
MUPPY с топче 2

Орален тренажор, представляващ гъвкава пластина с подвижно топче, закачено на медицинска тел. Подвижното топче насърчава движението на езика в посока към небцето, което пък води до затваряне на устата. Тренажорът подпомага правилното позициониране на езика в спокойно състояние – допиращ леко небцето зад горните предни зъби. 

Размер 2 (син пръстен) - подходящ за деца с постоянни зъби. 

Тренажорът MUPPY с топче е интелигентен заместител на вредните навици за смучене на различни предмети
• помага да се преодолеят всички вредни навици за смучене
• елиминира дисфункцията на езика
• укрепва мускулатурата на устните
• води до нормално затваряне на устните
• коригира вредното дишане през устата
• подпомага коригирането на говорни дефекти (напр. фъфлене)
• подпомага самокорекцията на вече съществуващи аномалии
• възстановява функционалността на захапката в случаите на отворена захапка

MUPPY с топче може да се използва при:
• Неправилно позициониране на езика
• Дисфункция на езика (нарушения в гълтането, артикулационни нарушения с различен произход)
• Саливация заради отворена предна захапка
• Отворена предна захапка при пациенти с увреждания

7 важни правила
Опитът и наблюденията на производителя показват, че повече от 90% от децата, използващи тренажор MUPPY, успяват да преодолеят вредните навици за смучене с негова помощ. Ето и няколко съвета към родителите как да помогнат на децата си:
1) MUPPY е заместител на палец или биберон залъгалка. Замяната им трябва да бъде доброволна и без натиск. 
2) MUPPY трябва да се носи всяка нощ.
3) MUPPY трябва да се носи за няколко часа и през деня (по време на игра или гледане на телевизия). По този начин детето ще свикне с тренажора по-лесно.
4) Обикновено MUPPY прекратява вредните навици в рамките на 1 седмица. За да се предотврати повторната поява на вредния навик, желателно е MUPPY да се носи още поне 6-8 седмици през нощта. 
5) Когато MUPPY не се използва, той трябва да се съхранява в чиста и хигиенична кутийка. 
6) Не забравяйте да миете редовно зъбите и MUPPY!
7) Следете за целостта на тренажора и подменете с нов при белези на износване и закъсване.  

Какво влияние оказват вредните навици за смучене?
С термина „навици“ означаваме всички (вредни) навици, които могат да доведат до неправилно развитие на оралните структури и мускулатура. Например:
• Смучене (пръст, палец, залъгалка, бутилка с биберон и др.)
• Разположение на езика между предните зъби
• Издаден напред език, смучене на устните 
• Гризане на нокти, дъвкане на химикалки
• Нарушения в гълтането, неправилно позициониране на езика
• Неправилна реч (напр. фъфлене)
• Проблеми с отхапването и дъвченето
• Дишане през устата (последиците са чести настинки, а в по-късна възраст нарушения на съня и хъркане)

Произведено в Германия.

каталог 0 / Продукта го има пъти / Каталожен номер: BLA2020 / / Добавен на: 2019-06-24 17:02:14

цена за MUPPY с топче 2
46.98лева с ДДС