Notice: Undefined index: refera in /var/www/vhosts/stokovaborsa.com/public_html/company_category.php on line 6

Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/vhosts/stokovaborsa.com/public_html/company_category.php on line 8

Notice: Undefined index: kolkogledal in /var/www/vhosts/stokovaborsa.com/public_html/company_category.php on line 12
 Научна
26 2020 | 08:20:44

Адрес: Кюстендил, ул. 19-ти февруари 3

Tелефони:

Бланико ООД / Научна

Общ брой продукти в категорията 36

Меню

Категории продукти

 1. Фина моторика
 2. Сетивно възприятие
  • Език и говор
  • Груба моторика
  • Сензорна зала
   • Занимателни игри
    • Емоции и поведение
     • Когнитивно развитие
     • Изкуство
     • Литература
     • Оборудване
     Последно добавени продукти

     Детска невропсихология УИ

     Автор: Нели Василева
     Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"
     Страници: 312
     Година: 2018
     Корица: мека

     Монографията е резултат от продължителни търсения и изследвания на Нели Василева в областта на детската невропсихология и прави подробен преглед на теоретичните и практическите аспекти на този актуален раздел от когнитивната невронаука. Особено внимание е отделено на невропсихологията на индивидуалните различия и нейното значение при определяне на вариантите на типично детско развитие и при идентифициране на децата в риск от нарушения в ученето. Централно място в книгата заема неврофизиологичната организация и ранната онтогенеза на висшите психични функции – гнозисни, праксисни, езикови и емоционални. В самостоятелен раздел се представят съществуващите методи на невропсихологична диагностика и невропсихологично ориентирана терапия.

     Книгата е предназначена за логопеди, психолози и педагози, а също така за докторанти и медицински специалисти в областта на детското развитие и здраве.

     За автора:
     Доц. дпсн Нели Василева е преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Катедра по специална педагогика и логопедия. Научните й интереси са в областта на логопедията, невропсихологията и специалната психология. Автор и съавтор е на три книги и на повече от 60 научни публикации в български и чуждестранни издания.

     каталог 0 / Продукта го има пъти / Каталожен номер: KN2065 / / Добавен на: 2019-10-06 09:00:38

     цена за Детска невропсихология УИ
     16.00лева с ДДС

     Диагностичен албум

     Предназначен за практиката на логопеди, специални педагози, психолози и педагози

     Диагностичният албум е практическото приложение на книгата „От симптома към диагнозата в логопедичната практика“ с автор В. Боянова. Тук са представени комплекти от стимулни задачи, чрез които да се направи оценка на отделните елементи на когнитивния и в частност на логопедичния статус на изследваните лица. Освен това се дава информация за клиничната интерпретация на данните от индивидуалното изследване. По този начин се улеснява практическата работа на специалистите в процеса на оценка, анализ и диагностика на комуникативните нарушения. 

     Автори: проф. д-р Виолета Боянова, Надежда Славейкова, Соня Игнатова
     Страници: 238
     Печат: черно-бял
     Година на издаване: 2019 
     Второ допълнено и преработено издание


     Съдържание:
     I. Въведение ……………… 5
     II. Анамнеза ……………… 8
     III. Соматично изследване …………… 15
     IV. Анатомофизиологичен статус на артикулационния апарат ………… 20
     V. Неврологично изследване ……… 25
     VI. Невропсихологическо изследване ……………. 30
     1. Гнозис …………… 30
     2. Праксис ………… 73
     3. Изследване и оценка на компетентност за езиково кодиране и изследване и оценка на компетентност за езиково декодиране …… 98
     VII. Използвана литература ……… 193

     каталог 0 / Продукта го има пъти / Каталожен номер: KN2064 / / Добавен на: 2019-10-06 07:54:48

     цена за Диагностичен албум
     25.00лева с ДДС

     Диагностика на готовността на децата за училище

     Автори: Е. Драголова, М. Терзиева
     Издателство: Димант
     Корици: меки
     Страници: 40
     Размери: 17,1х24 см

     Тази книга е предназначена за учители, логопеди, студенти, родители и всички, които се вълнуват от проблемите на предучилищната възраст, от работата в подготвителна група. Тя дава възможност на възрастния сам да направи диагностика на знанията и уменията, които притежава детето преди постъпване в училище. Тестовите задачи са апробирани и са доказали своята ефективност.

     Съдържание:
     Диагностика за психическото развитие
     Диагностика по образователно направление „Математика”
     Диагностика по образователно направление „Български език”
     Диагностика по образователно направление „Ориентиране в природата и социалния свят”

     каталог 0 / Продукта го има пъти / Каталожен номер: KN2014 / / Добавен на: 2019-08-21 15:15:27

     цена за Диагностика на готовността на децата за училище
     2.50лева с ДДС

     Поведенческа медицина

     Автор: Боряна Пирьова
     Издателство: Нов български университет
     Брой страници: 212
     Година на издаване: 2011
     Корици: меки
     Размери: 21x14 см

     Книгата представя съвременните разбирания за обединението между биомедицинските и поведенческите науки; характеристиките на основни социалнозначими заболявания - артериална хипертония, захарен диабет и др., въз основа на медицината, основана на доказателства; основните здравни познания, мотивиращи здравноориентирано поведение; значението на основните рискови фактори за здравното състояние; принципи на здравословното хранене; взаимоотношението между наследственото предразположение и факторите на средата за развитието на болестност; принципите на поведенческата медицина, създаваща потенциал за превенция, диагностициране, лечение и рехабилитация на болния човек; основата за изграждане на познания за психологическите проблеми и лечебните подходи при различни соматични и психосоматични заболявания.
     Книгата има за цел да създаде критично отношение към методите на нетрадиционната медицина. Предназначена е както за студенти по психология, така и за широк кръг читатели, които биха желали да възприемат поведение за здравословен начин на живот.

     каталог 0 / Продукта го има пъти / Каталожен номер: KN2061 / / Добавен на: 2018-10-11 11:16:31

     цена за Поведенческа медицина
     17.00лева с ДДС

     Работа с умствена изостаналост

     Заглавие: Алтернативни подходи за работа при деца с умствена изостаналост
     Автори: Катерина Караджова, Данка Щерева
     Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"
     Страници: 188
     Година на издаване: 2018
     Размери: 16,5x23,5 см
     Корица: мека

     Книгата разглежда приобщаващото обучение, насочено към деца със специални образователни потребности. Алтернативните подходи са различни от общоприетите и не са нито медицински, нито чисто педагогически, нито психологически, макар че за тяхното реализиране се използват и прийоми от медицината, и от педагогиката, и от психологията. Става въпрос за корекционно-терапевтичен и диагностичен ефект посредством приемливи за децата арттерапевтични технологии.

     каталог 0 / Продукта го има пъти / Каталожен номер: KN2062 / / Добавен на: 2018-10-11 11:16:31

     цена за Работа с умствена изостаналост
     16.98лева с ДДС
     показва 1 - 5 от 36 продукта